O nás/ About Us/ Wir über uns

Chovu pejsků se věnujeme již řadu let. Dříve jsme chovali německé ovčáky, miluji je stále, ale preferuji názor, že každý bychom měli mít to plemeno, na které stačíme fyzicky i psychicky. A"fyzička" již dávno není co bývala... Ale jsou v našich srdcích i myšlenkách...

Všichni pejsci jsou s námi doma, jako členové rodiny do konce svého života.

Naším cílem je odchovávat hlavně zdravá, socializovaná štěňátka, pokud možno s výborným exteriérem a menší velikostí.


ODCHOVÁVÁME "POUZE" ŠTĚŇÁTKA S PP.


We breed dogs for many years. Previously we behaved German Shepherd, I love them still, but I prefer the idea that we each have a breed in which we fill both physically and mentally. A "physical" has long been not what it used to ... But they are in our hearts and thoughts ...

All dogs are with us at home, as family members by the end of his life.

Our goal is to breed mainly healthy, socialized puppies as possible with excellent exterior and smaller sizes.


Breed 'ONLY' puppies with Pedigree.


Wir züchten Hunde seit vielen Jahren. Früher haben wir Deutsche Schäferhunde benommen, ich liebe sie immer noch, aber ich bevorzuge die Idee, dass wir jeweils eine Rasse, in denen wir füllen körperlich und geistig zu haben. Eine "physikalische" war lange Zeit nicht, was es benutzt ... Aber sie sind in unseren Herzen und Gedanken ...

Alle Hunde sind bei uns zu Hause, als Familienmitglieder bis zum Ende seines Lebens.

Unser Ziel ist es vor allem gesunde, sozialisierte Welpen wie möglich zu züchten, mit hervorragenden äußeren und kleinere Formate.Breed 'NUR' Welpen mit Pedigree.