Plemeno

O plemeni

RUSKÁ BAREVNÁ BOLONKA

(RUSSKAYA TSVETNAYA BOLONKA)

Země původu: Rusko.

Užití: Společenský pes

Klasifikace: 9. skupina, psi společenští

Krátká historie: Při šlechtění barevné bolonky byli použiti francouzská bolonka, Shih- Tzu a Lhasa-apso. Vývoj plemene začal v r.1951, kdy byly založeny sekce "dekorativní kynologie" při klubech loveckých a služebných plemen psů.

Přísnou selekcí a výběrem do chovu v leningradském spolku myslivců a rybářů (LODiR) byla vybrána skupina exteriérově blízkých jedinců. Hlavními plemennými znaky byla malá velikost 20-24 cm a velice bohatá srst efektního jednobarevného zbarveni. V r.1964 byl napsán první standard plemene barevná bolonka. V r. 1966 Kynologická rada při Ministerstvu zemědělství uznala standard plemene barevná bolonka. V r. 1973 dle rozhodnutí sekce pokojových psíků Sverdlovského meziokresního spolku byl založen Moskevský městský spolek milovníků psů (MGOLS). Aktivní šlechtitelská práce a spolupráce s kynology Leningradu přenesla centrum selekce plemene do Moskvy. V 80. letech rostla popularita plemene, zakládají se nové kluby a chovatelské stanice. Vytvořen je národní klub plemene barevná bolonka.

Celkový vzhled: Мalý, o něco delší než čtvercový rámec, harmonicky stavěný pes. Působí atraktivně díky efektně zbarvené bohaté srsti. Výraz milého a příjemného společníka.Barevná bolonka se nesmí typem přibližovat pudlovi anebo Shih-Tzu.

Důležité proporce: Délka trupu nepřevyšuje výšku v kohoutku o víc než o 15%.

Hloubka hrudníku přibližně do poloviny kohoutkové výšky. Délka mordy je o něco delší než 1/3 celkové délky hlavy.

Povaha a temperament: Laskavý pes s živým temperamentem a vyrovnaným charakterem.

Hlava: Proporcionální k celkové stavbě těla.

Lebka: Okrouhlá, lehce vypouklá, týlní hrbol málo výrazný, nadočnicové oblouky průměrně výrazné, stop krátký, dobře znatelný.

Obličejová partie:

Nosní houba: Není velká, v profilu přední linie nosu kolmá, nozdry dobře otevřené. Nosní houba je černá anebo dle odstínu zbarvení srstí, předností je tmavší odstín zbarveni nosu.

Čenich: Není dlouhý, suchý, lehce se zužující k nosu. Nosní hřbet je rovný, mezi očima široký. Dolní čelist dostatečně široká.

Pysky: Suché, dobře přiléhající, okraje černé anebo dle zbarvení srstí, přednostně co nejtmavší.

Čelisti a zuby: Skus nůžkový. Povolen též klešťový anebo těsný předkus. Zuby jsou bílé, silné. Řezáky jsou kolmé k čelisti, žádoucí je plný počet řezáků a špičáků.

Líce: Lehce okrouhlé.

Oči: Středné velikosti, tmavé, okrouhlé, přímo hledící. U hnědých jedinců jsou povolené světlejší oči. Víčka jsou tenká, suchá, dobře přiléhající, černá anebo v odstínu zbarvení. Výraz lehce hravý a laskavý.

Uši: Střední velikosti, trojúhelníkového tvaru s lehce okrouhlou špičkou, povislé, úměrně vysoce posazené, s bohatou srstí.

Krk: Střední délky, vysoce nasazený, suchý, dobře osvalený.

Trup: Коmpaktní, středné široký.

Horní linie: Rovná.

Kohoutek: Středně výrazný.

Hřbet: Rovný, silný, široký, osvalený, středně dlouhý.

Bedra: Кrátká, mírně klenutá.

Záď: Zaoblená, přiměřené délky, dost široká, lehce spáditá, dobře osvalená.

Hrudní koš: Středné široký, oválný, dlouhý, hluboký v loktech.

Dolní linie a břicho: Břicho je lehce vtažené.

Ocas: Střední délky, vysoce nasazený, zatočeny srpovitě na zádech anebo leží na zádi. Konec ocasu se dotýká těla. Ocas je plně osrstěný.

Кončetiny:

Hrudní končetiny: Celkový vzhled: Při pohledu zepředu jsou rovné a v postoji paralelní, poměrné široce postavené.

Lopatky: Šikmo umístěné, položeny vzadu, dobře osvalené. Lopatka s ramenem svírá úhel 100-110˚.

Rameno: Ramenní kost délkou odpovídá délce lopatky.

Lokty: Nejsou vytočené dovnitř ani ven

Předloktí: Střední délky, postavené kolmo

Zápěstí: Rovná v prodloužení linie předloktí,

Nadprstí: Silné skoro přímo postavené.

Tlapky: Nevelké, okrouhlé formy, prsty jsou klenuté a pevné semknuté. Polštářky a drápy jsou tmavě pigmentované.

Pánevní končetiny: Při pohledu zezadu jsou rovné a rovnoběžné, mírně široce postavené.

Stehna: Střední délky a dobře osvalená

Kolena: Okrouhlá, kolenní uhel mírný.

Holeň: Střední délky, lehce nakloněná.

Patní kloub: Suchý, silný, mírně, výrazně úhlený.

Nárt: Střední délky, kolmý

Tlapky: Zadní jsou o něco menší než přední, oválné, prsty jsou dobře klenuté a semknuté. Drápy a polštářky tmavé.

Pohyb: Lehký a volný.

Кůže: Elastická, bez záhybů a volné kůže, její pigmentace odpovídá zbarvení srsti.

Srst: Dlouhá, sametová, lesklá, hustá s dobře vyvinutou podsadou, rovnoměrně pokrývá celého psa. Vlas je silný a "těžký". Preferovány velké kadeře, povolená vlnitá.

Zbarvení: Jakékoliv mimo bílé a skvrnité. Povolené jsou malé bílé skvrnky na hrudi a prstech.

Velikost a váha:

Výška v kohoutku: Optimální výška v kohoutu psů a fen je do 26cm

Váha: Psi i feny cca 3 - 4kg.

Vady: Jakákoliv odchylka od standardu je považována za vadu. Závažnost vady odpovídá stupni odchylky od standardu.

Vady:

1. Čtvercový anebo příliš dlouhý rámec. Vysokonohý anebo krátkonohý jedinec.

2. Plochá lebeční část, nevýrazný stop, příliš pozvolný stop, příliš dlouhá tlama.

3. Chybějící řezák

4. Rovná srst

5. Slabá srst

Vážné vady:

1. Polostojící anebo stojící uši.

2. Vyboulené oči.

3. Chybění dvou a více řezáků.

4. Předkus s mezerou.

5. Chybějící podsada.

6. Zálomek ocasu.

7. Krátké křivé předloktí

8. Velká bílá náprsenka, bílé tlapky

Diskvalifikující vady:

1. Nestandardní zbarvení.

2. Chybějící dlouhá srst na hlavě.

3. Podkus, zkřížený skus.

4. Výška v kohoutku nad 28 cm

5. Nezvládnutelně agresivní jedinec.

6. Modré očí, různé zbarvení očí.

7. Kupírovaný anebo geneticky krátký ocas

8. Výrazné znaky zakrslosti.

Dodatek: Psi musí mít v šourku dvě normálně vyvinutá varlata.

Originál v ruském jazyce

СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ: Россия.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Собака-компаньон.

КЛАССИФИКАЦИЯ: Группа 9. Собаки-компаньоны.

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: В происхождении породы цветная болонка участвовали: болонка французская, ши-тцу, лхаса-апсо. Создание породы начиналось с 1951 года, когда при клубах охотничьего и служебного собаководства образовывались секции декоративных собак.

В Ленинграде кинологами и любителями-собаководами Ленинградского общества охотников и рыболовов (ЛОДиР) путем жестокого отбора по фенотипу, была сформирована группа однородных, близких по экстерьеру особей. Основными породными признаками являлись: маленький размер 20-24 см, богатейший шерстный покров эффектных одноцветных окрасов. В 1964 году был написан стандарт на породную группу «цветная болонка». В 1966 году стандарт на породу утверждает Всесоюзный Кинологический Совет при Министерстве сельского хозяйства. В 1973 году, в Москве, по решению Мосгорисполкома, из секции комнатно-декоративных собак при Свердловском межрайонном обществе создается МГОЛС (Московское Городское Общество Любителей Собак). Активная племенная работа, плодотворное сотрудничество с кинологами Ленинграда, утвердило МГОЛС, как основной центр секционно-генетической работы с породой «цветная болонка». 80-е годы – популярность породы растет, организуются клубы и питомники. Создан национальный клуб породы «цветная болонка».

ОБЩИЙ ВИД: Маленького размера, слегка растянутого формата, гармоничного сложения. Выглядит нарядно, благодаря обильной шерсти эффектных окрасов. Милое, приятное выражение.

Цветная болонка не должна по типу приближаться к ши-тцу или пуделю.

НЕОБХОДИМЫЕ ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: Длина туловища превышает высоту в холке не более, чем на 15%.

Глубина грудной клетки равна примерно половине высоты в холке. Длина морды - чуть больше одной трети длины головы.

ПОВЕДЕНИЕ/ТЕМПЕРАМЕНТ: Ласковая собака с живым темпераментом и уравновешенным характером.

ГОЛОВА: Пропорциональная общему телосложению.

ОБЛАСТЬ ЧЕРЕПА: Череп округлой формы, слегка выпуклый, затылочный бугор слабо выражен, надбровные дуги умеренно выражены, переход ото лба к морде короткий, хорошо выражен.

ОБЛАСТЬ МОРДЫ:

Нос: Мочка носа небольшая, в профиль вертикальная, ноздри хорошо открыты. Мочка носа черная или в тон окраса, предпочтительно более темная.

Морда: Недлинная, сухая, слегка суживающаяся к мочке носа. Спинка носа прямая, в основании широкая. Нижняя челюсть достаточно широкая.

Губы: Сухие, плотно прилегающие, края губ черные или в тон окраса, предпочтительно более темные.

Челюсти/зубы: Прикус ножницеобразный. Допустим прямой прикус и перекус без отхода. Зубы белые, крепкие. Резцы стоят перпендикулярно челюсти, желательно наличие всех резцов и клыков.

Скулы: Скулы слегка округлые.

Глаза: Среднего размера, темные, кругловатые, прямо поставленные. У собак коричневого окраса допустимы более светлые глаза. Веки тонкие, сухие, плотно прилегающие, черные или в тон окраса. Выражение игривое и доброжелательное.

Уши: Средней длины, треугольной формы со слегка закругленными концами, висячие на хрящах, умеренно высоко посаженные. Покрыты богатой украшающей шерстью.

ШЕЯ: Средней длины, высокопоставленная, сухая, мускулистая.

КОРПУС: Компактный, умеренно широкий.

Линия верха: Прямая.

Холка: Умеренно выражена.

Спина: Прямая, крепкая, широкая, мускулистая, умеренно длинная.

Поясница: Короткая, слегка выпуклая.

Круп: Округлый, умеренной длины, достаточно широкий, слегка покатый с развитой мускулатурой.

Грудь: Умеренно широкая, овальной формы, длинная, нижняя часть доходит до локтей.

Линия низа и живот: Живот умеренно подтянут.

ХВОСТ: Средней длины, высоко посажен, закинут на спину в виде кольца или лежит на спине. Конец хвоста прижат к туловищу.

Хвост полностью покрыт шерстью.

КОНЕЧНОСТИ

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:

Общий вид: При осмотре спереди прямые и параллельные, умеренно широко поставленные.

Лопатки: Косо поставлены, оттянуты назад, с хорошей мускулатурой. Образуют с плечом угол 100-110˚.

Плечи: Плечевая кость по длине соответствует длине лопатки.

Локти: Направлены строго назад.

Предплечья: Средней длины. Поставлены отвесно.

Запястья: Продолжают вертикальную линию предплечья.

Пясти: Крепкие, почти отвесные.

Лапы: Небольшие, округлой формы, пальцы сводистые, в комке. Подушечки и когти темные.

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:

Общий вид: При осмотре сзади прямые и параллельные, умеренно широко поставленные.

Бедра: Средней длины, с развитой мускулатурой. Слегка наклонно поставлены.

Колени: Округлые, углы умеренно выражены.

Голень: Средней длины, с умеренным наклоном.

Скакательные суставы: Сухие, крепкие, с умеренно выраженными углами сочленений.

Плюсны: Средней длины, поставлены отвесно.

Лапы: Задние лапы чуть меньше передних, овальной формы, сводистые, в комке. Подушечки и когти темные.

ДВИЖЕНИЯ: Легкие, свободные.

КОЖНЫЙ ПОКРОВ: Кожа эластичная, не образует складок, её пигментация соответствует окрасу шерсти.

ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ: Шерсть длинная, шелковистая, блестящая, густая с хорошо развитым подшерстком, равномерно покрывающая всю собаку. Волос плотный, тяжелый. Предпочтителен крупный завиток, допустима волнистая шерсть.

ОКРАС: Любой, кроме белого и пятнистого. Допустимы небольшие белые отметины на груди и пальцах.

РАЗМЕРЫ И ВЕС:

Высота в холке: Желательный рост (кобели и суки) – до 26 см.

Вес: В среднем кобели и суки – 3-4 кг.

ДЕФЕКТЫ: Любое отступление от вышеуказанных пунктов должно расцениваться как дефект. Серьезность отношения к дефекту должна быть пропорциональна его степени.

НЕДОСТАТКИ:

1. Квадратный или излишне растянутый формат. Высоконогость или коротконогость.

2. Плоский лоб, сглаженный переход, длинноватая морда.

3. Отсутствие одного резца.

4. Прямая шерсть.

5. Тонкий волос.

СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ (ПОРОКИ):

1. Полустоячие или стоячие уши.

2. Глаза навыкате.

3. Отсутствие 2-х и более резцов.

4. Перекус с отходом.

5. Отсутствие подшерстка.

6. Залом хвоста.

7. Короткие искривленные предплечья.

8. Большое белое пятно на груди, белые лапы.

ДЕФЕКТЫ, ПРИВОДЯЩИЕ К ДИСКВАЛИФИКАЦИИ:

1. Нестандартный окрас.

2. Отсутствие оброслости на голове.

3. Недокус, перекос челюсти.

4. Высота в холке более 28 см.

5. Неуправляемость, агрессивность.

6. Голубые глаза, разноглазие.

7. Куцехвостость.

8. Ярко выраженные признаки карликовости.

ПРИМЕЧАНИЕ: Кобели должны иметь два явно нормально развитых семенника, которые полностью находятся в мошонке.